ZarankiewiczDB,

an online database of Zarankiewicz numbers. home; recent; tables; submit; theorems & references

Matrix for z(18,18)

11111
11111
11111
11111
11111
11111
11111
11111
11111
1111
1111
1111
1111
1111
1111
1111
1111
1111

Given by DybizbaƄski, Dzido and Radziszowski. [DDR13, p. 11]

weight = 81, submitted on April 22nd, 2016 (link, raw)

Related: Matrix 301